Jornada de presentación del Decret de Contaminacion lumínica en Catalunya

En Barcelona, el 12 de noviembre de 2015, se presentó el "Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn" que es la normativa que pretende prevenir y mitigar la contaminación lumínica en Cataluña. La REECL ha participado con sus aportaciones para mejorar en lo posible la normativa.

Se presentaron diversas comunicaciones (Programa de la jornada) y destacamos las de los miembros de la REECL:

  • "La problemàtica de la Contaminació Lumínica. De l’Enllumenat a la protecció del medi natural nocturn"
    Manuel García Gil [PDF, 8,77 MB ]
  • "MONTSEC, Destinació Turística i Reserva STARLIGHT" Salvador Ribas [PDF, 5,35 MB ]
  • "L’evolució de les fonts de llum. Que en podem esperar" Josep Maria Ollé [PDF, 2,71 MB ]