Noves Eines per a la valoració de la Contaminació lumínica

Se ha celebrado en Castell de Riba-roja de Túria el 29 de noviembre de 2016 una jornada organizada por Ángel Morales y Enric Marco (Universitat de Valencia) dirigida especialmente a los técnicos responsables de la iluminación en los municipios, pero que está abierta a cualquier persona que tenga interés por el tema. Se tratarán tanto aspectos técnicos o normativos, como los efectos sobre la salud de las personas.

En aquesta jornada es pretén donar a conéixer la important funció que tenen els professionals del disseny i l’adequació de les instal·lacions d’enllumenat, tant públic com privat, en la protecció del cel nocturn enfront de la contaminació lumínica i en l’establiment de mesures d’estalvi i eficiència energètica. A més d’aspectes de regulació, s’informarà dels efectes ambientals i sobre la salut humana d’una mala il·luminació.

Más información en el díptico de la jornada.